• Werkwijze

 • Tracé Advies is een waardevolle partner voor u bij (dreigend) arbeidsverzuim. De mensen van Tracé Advies zijn gespecialiseerd in de reïntegratie van de werknemer, alsmede in de vroege herkenning en het voorkomen van arbeidsgerelateerde klachten. Zij bieden een structurele, duurzame aanpak van arbeidsverzuim in de vorm van trainingsprogramma's, voorlichting, coaching en advisering. Na training bij Tracé Advies keert de werknemer niet alleen weer gezond, maar ook optimaal functionerend terug naar de werkplek. Dat betekent veel winst, zowel voor de werknemer als voor de werkgever.

 • Uitgangspunt: bewustwording en gedragsverandering

  Het uitgangspunt van Tracé Advies is dat arbeidsgerelateerde klachten pas kunnen verdwijnen als de medewerker openstaat voor verandering. Ongezond werkgedrag is veranderbaar vanaf het moment dat de medewerker zich er van bewust is en wanneer hij de juiste adviezen krijgt om dit ongezonde gedrag om te zetten in gezond gedrag. Arbeidsgerelateerde klachten wijzen meestal op een verstoring in het evenwicht tussen de belasting en de belastbaarheid van de individu. Waarbij zowel werk-, sociale- als privé omstandigheden een rol kunnen spelen en ongezonde gewoontevorming op het werk (en thuis) kunnen leiden tot deze balans verstoring. De ontstane arbeidsgerelateerde klachten hebben vervolgens invloed op de persoon, zijn bewegingspatroon en overtuigingen. Dit vraagt om een aanpak die aan al die aspecten tegemoet komt.

 • Twee fronten aanpak

  De hoofddoelstelling van Tracé Advies is dat de werknemer zelf zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, de werknemer zelf is de regisseur van herstel proces en wij zijn de trainers/coaches die hen ondersteunen deze bewustwording te laten krijgen. Bewustwording doet de werknemer inzien hoe groot zijn draagkracht is en hoe groot zijn draaglast. Ieder mens heeft uiteindelijk een eigen verantwoordelijkheid over zijn belastbaarheid. Tracé Advies wekt bij iedere cliënt de wil om het eigen ongezonde gedrag en de consequenties daarvan te veranderen in gezond gedrag. Tracé Advies pakt arbeidsgerelateerde klachten dus aan op twee fronten: lichamelijk en geestelijk. Door middel van lichamelijke training verbetert de verslechterde conditie (de fysieke belastbaarheid) van de werknemer, de bewustwording en eigen verantwoordelijkheid voor herstel vergroten de mentale belastbaarheid. Na afloop van de training is de werknemer daardoor sterker van lichaam en geest.

 • Stap voor stap terug naar de werkplek

  De trainingen van Tracé Advies zijn gebaseerd op 'graded activity principes'. Dit houdt in dat de werknemer via het gedoseerd opbouwen van activiteiten naar de werkhervatting toewerkt. Waarbij er wordt gewerkt met 'tijdcontingente trainingsaanpak'. De draagkracht wordt stapje voor stapje hersteld én verbeterd. Het einddoel van de training is het vinden en bevorderen van de optimale belastbaarheid van de werknemer.

 • Werknemer zelf actief

  Bij Tracé Advies is de inzet van de werknemer zelf essentieel voor zijn herstel. Over het algemeen zal de behandeling plaats vinden in de oefenzaal, Tracé Advies is voorstander van het 'hands off beleid' bij mensen met arbeidsgerelateerde klachten. Slechts in zeer enkele gevallen zal er een lokale behandeling plaats vinden zoals u gewend bent bij de fysiotherapeut. De arbeidstrainer voert in samenspraak met de werknemer de intensiteit en het tempo van de training geleidelijk op, totdat hij het gewenste niveau heeft bereikt. Ook gaat de arbeidstrainer met hem in gesprek over zijn arbeidssituatie en over hoe hij zich over het algemeen in het leven beweegt. Dit bevordert de bewustwording van de eigen draagkracht en draaglast, wat de beste toegangsweg is tot een duurzame gedragsverandering. De werknemer leert rekening te houden met de eigen grenzen, en herovert bijvoorbeeld het zelfvertrouwen dat was afgenomen door een bemoeilijkte terugkeer naar de werkplek.

 • Het voorkomen van arbeidsverzuim

  Vroegherkenning en de preventie van arbeidsgerelateerde klachten is net zo belangrijk, al dan niet nog belangrijker. Het principe van bewustwording en gedragsverandering van de werknemers is ook in de preventieve fase (dus wanneer er nog geen klachten en/of uitval is) toe te passen. Tracé Advies geeft dan ook preventief adviezen en kan in de vorm van een bedrijfsbezoek of werkplekbezoek, of middels cursussen en workshops het personeel scholen om te voorkomen dat er klachten ontstaan.

 • Maak de juiste keuze

  Samen met Tracé Advies inzetten op minder ziekteverzuim en meer efficiëntie op de werkvloer.

  Lees meer