• Vitaliteitscoaching

 • Vitaliteit is meer dan gezond zijn. Het is fysiek, mentaal, emotioneel en zingevend in balans zijn. Vitaliteit heeft alles te maken met energie, gezondheid, leefstijl en welzijn. De vitaliteitscoach van Tracé Advies is dan ook een breed opgeleide professional met kennis op het gebied van bewegen, voeding, ontspanning, coaching, werk-privé balans vraagstukken, leefstijl en werkorganisatie.

  Vanuit een vitaltiteitsgesprek inventariseert de vitaliteitscoach de hulpbehoefte en helpt met het maken van een persoonlijk vitaliteitsplan wat leidt tot een gericht advies om tot structurele verbetering van vitaliteit te komen. Daarbij wordt naar het hele palet van vitaliteit en werkvermogen gekeken in relatie tot duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Door als werkgever ervoor te kiezen om het vitaliteitsgesprek te koppelen aan bijvoorbeeld een PMO of Health check wordt gelijk de slag gemaakt van meten naar actie en eigenaarschap. De medewerker heeft met een persoonlijk vitaliteitsplan een instrument in handen om zelf aan de slag te gaan.

 • Coaching

  Doel van vitaliteitscoaching is om gedragsverandering te bewerkstelligen middels motiverende gesprekstechnieken gericht op ontlokken en versterken van intrinsieke motivatie tot verandering. Zo wordt eigenaarschap gecreëerd bij de betrokken medewerker en uiteindelijk het zelf kunnen managen van de eigen gezondheid & vitaliteit.

 • Maak de juiste keuze

  Samen met Tracé Advies inzetten op minder ziekteverzuim en meer efficiëntie op de werkvloer

  Direct contact opnemen