• Intake

 • Procedure van de reïntegratieprogramma's bij Tracé Advies

 • De intakeprocudure van de reïntegratieprogramma's bij Tracé Advies bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Uitgebreide arbeidsspecifiek anamnesegesprek
  • Vragenlijsten om inzicht te krijgen in mentale aspecten en wijze van beoordelen van eigen situatie.
  • Belastbaarheidsonderzoek
  • Eventueel een lichamelijk onderzoek
 • Uitleg

  Natuurlijk krijgt de werknemer uitleg over het programma en de wijze waarop er gewerkt gaat worden aan de werkhervatting. Na de intake stelt de arbeidsfysiotherapeut een individueel trainingsprogramma op. Dit gebeurt in eerste instantie in overleg met de werknemer, later kan dit indien gewenst ook nog verder in overleg met de bedrijfsarts en/of de werkgever. De trainingsprogramma's hebben een gefaseerde opbouw. Voor aanvang van de traject maakt Tracé Advies bekend aan de werknemer en werkgever hoelang het reïntegratietraject zal duren. Aan het begin, halverwege en aan het eind van het programma zijn er evaluatiegesprekken die in rapporten worden vastgelegd en waarvan zowel de bedrijfsarts als de werkgever een terugkoppeling krijgen met daarin de voor hem relevante informatie.

 • Maak de juiste keuze

  Samen met Tracé Advies inzetten op minder ziekteverzuim en meer efficiëntie op de werkvloer

  Direct contact opnemen