• Individueel plan van aanpak

  • Ieder mens, lijf en iedere klacht is uniek. Bij Tracé Advies staat de mens centraal. Afhankelijk van het te behalen doel en de verdere uitkomsten van de intake wordt er samen gewerkt aan een plan. De principes van de trainingen zijn duidelijk omlijnd maar ze worden gepersonaliseerd door het te behalen doel.

  • Maak de juiste keuze

    Weten wie je bent en hoe je optimaal kunt presteren in je functie? Ik kan je een optimaal inzicht in jezelf geven.

    Direct contact opnemen